ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும் – அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம்

காதாரத்துறையில் கடந்த மூன்று வருடங்களில் நடைப்பெற்ற மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த வருடம் ஒளடத கொள்வனவிற்கான கேள்வி அறிவித்தல் நடைமுறையின்போது 700 லட்சம் ரூபாய் முறைக்கேடு இடம்பெற்றுள்ளதாக, அந்த சங்கத்தின் பேச்சாளர் வைத்தியர் சமந்த ஆனந்த குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோல் விடுத்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]