ஜனாதிபதியால் அமைச்சுக்களுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினால் அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் இன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்றது .

அமைச்சின் செயலாளர்கள் ,

1 ) திரு எஸ்.ஏ.சிசிறகுமார நீர்ப்பாசன நீர்வள இடர்முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2) திரு சுனில் ஹெட்டியாராச்சி திறனாற்றல் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சின் செயாலளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

3) திருமதி தர்ஷன சேனநாயக்க கலாச்சார உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]