சூப்பர் ஸ்டாரின் பேட்ட தெலுங்கு ட்ரைலர் உள்ளே!!!

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]