முகப்பு News Local News கல்விக்கான மாணவர் இயக்கமாக மாற்றமடைந்த சைட்டம்

கல்விக்கான மாணவர் இயக்கமாக மாற்றமடைந்த சைட்டம்

சைட்டம் எதிர்ப்பு மாணவர் இயக்கம், சுதந்திர கல்விக்கான மாணவர் இயக்கம் என பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கொழும்பு விஹாரமாதேவி பூங்காவில் நேற்று இடம்பெற்ற மாநாட்டில் இவ்வாறு பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது, பெயர்மாற்றம் செய்யப்பட்டது தவிர்ந்த மேலும் 6 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் கல்வி உரிமையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், நாட்டின் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 6 வீதத்தை கல்விக்காக ஒதுக்கீடு செய்தல், பாடசாலை கல்வியில் நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்த்தல், தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை இல்லாது செய்தல் உள்ளிட்ட 6 யோசனைகளே இதன்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – info@universaltamil.com