சீரற்ற பொலித்தீன் பாவனை காரணமாக நெருக்கடி நிலை

சீரற்ற பொலித்தீன் உற்பத்தி மற்றும் பாவனை காரணமாக இலங்கையில் நெருக்கடி நிலை உருவாகி வருவதாக தெரிவிக்கபபட்டுள்ளது.

ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் இதனை அறிவித்துள்ளது.

பொலித்தீன் உற்பத்திகள் உரிய தராதரங்களுக்கு அமைய பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்றும் அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக பெரும் சூழலட நெருக்கடிகள் தோன்றியுள்ளதாக அந்த நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

2006ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 10ஆம் திகதி, 20 மைக்ரோனை விட பருமன் குறைவான பொலித்தீனுக்கு அரசாங்கம் தடை விதித்திருந்தது.

அவ்வாறான பொலித்தீன் உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் பாவனைக்கு இந்த தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.

எனினும், அன்றைய காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று முறையற்ற பொலித்தீன் பாவனை இடம்பெறுவதாக விவசாய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]