சீரற்ற காலநிலையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் இராணுவத்தினர்

சீரற்ற காலநிலையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கான நிவாரணப் பணியில் இராணுவத்தினர் ஈடுபட்டிருப்பதாக இராணுவ ஊடகப் பேச்சாளர் ரொசான் செனவிரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

ஒருபகுதியினர் தற்சமயம் நிவாரணம் வழங்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மற்றைய பகுதியினர் தேவையேற்படும் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புவதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இராணுவத்தினரின் 35 குழுக்கள் மாத்தறை பிரதேசத்திற்கும், அகலவத்தைக்கு 10 குழுக்களும், மில்லனிய பிரதேசத்திற்கு 15 குழுக்களும், பலபிட்டியவுக்கு 6 குழுக்களும், காலிக்கு 20 குழுக்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இராணுவ ஊடகப் பேச்சாளர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]