சீரற்ற காலநிலையால் கொழும்பில் பகுதிகளில் மரங்கள் முறிந்து வீழந்துள்ளன – படம் இணைப்பு

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]