சீனியின் விலை அதிகரிப்பு

ஒரு கிலோ சீனியின் விலை 4 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.Sugar

இதனடிப்படையில், 101 ரூபாவாக இருந்த 1 கிலோ சீனியின் விலை 105 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.

சீனி விலை அதிகரிப்பிற்கு முன்னர் அதன் கொள்வனவு விலை 100 ரூபாவாகக் காணப்பட்டது. இந்த விடயம் தொடர்பில் சீனி இறக்குமதி சங்கத்திடம் கேட்ட போது, சீனியின் மொத்த விலை மாத்திரமே அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]