சீனா பறந்தார் ரணில்

“ஒரே பிராந்தியம் ஒரே பாதை’ மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சீனாவுக்கான விஜயமொன்றை இன்றுக் காலை மேற்கொண்டுள்ளார்.

சீனா பறந்தார் ரணில்

சீன ஜனாதிபதி ஸீ ஜின் பிங்கின் எண்ணக்கருவில் “ஒரே பிராந்தியம் ஒரே பாதை’ என்ற தொனிப்பொருளில் பீஜிங்கில் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் 30 நாடுகளில் அரச தலைவர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர்.

பிரதமருடன், அவரது பாரியார் மைத்திரி விக்ரமிசிங்க, அமைச்சர் சரத் அமுனுகம, நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்க, சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் மூலோபாய அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரம, பிரதமரின் செயலாளர் சமன் எக்கநாயக்க உள்ளிட்டவர்கள் உடன் சென்றுள்ளனர்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]