சிவனொளிபாதமலையின் யாத்திரை பருவ காலம் – டிசம்பர் மாதத்தில்

சிவனொளிபாதமலையின்சிவனொளிபாதமலையின் யாத்திரை பருவ காலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் திகதியுடன் ஆரம்பமாகிறது.

சிவனொளிபாதமலையின் நாயக்க தேரர் பெங்கமுவ தம்மதின்ன இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

நல்லத்தண்ணி நகரில் கிராம சேவகர் காரியாலயத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்ற ஒன்றுகூடலில் வைத்து அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]