சிறுவர் செக்ஸ் பொம்மைகள் – கலி முத்திவிட்டதா ?

சிறுவர் செக்ஸ் பொம்மைகள்
சிறுவர் செக்ஸ் பொம்மைகள்

ஷின் டககி, ஒரு அறியப்பட்ட “சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் புரிபவன் (paedophile)” உலகம் முழுவதிலும் குழந்தை பாலியல் தொந்தரவுகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு புதிய வழி முறையை கண்டுப்பிடித்துள்ளான் , அவன் ட்ரொட்லா (Trottla ) என்ற பெயரில் ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி சிறுவர் செக்ஸ் பொம்மைகளை தயாரித்து வருகிறான் .