சல்மான் எம்.பி. இராஜினாமா

சல்மான்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தேசியப் பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எச்.எம்.சல்மான் தனது பதவியை இராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

அவர் தனது இராஜினாமா கடிதத்தை நாடாளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் கையளித்துள்ளார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கும் ஶ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸுக்குமிடையிலான தேர்தல் கூட்டு உடன்படிக்கையின்படி ஐ.தே.கட்சியினால் இரு தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற ஆசனங்கள் ஶ்ரீ.ல.மு.காங்கிரஸுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]