சற்று முன் மேலும் சில அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம்

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சற்றுமுன்னர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் புதிய அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டுள்ளனர்.

பெருநகர் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராக தினேஸ் குணவர்தன சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டார்.

கலாசார, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி(வடமேல்) பிரதி அமைச்சராக ஆர்.டி. அசோக பிரியந்த சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டார்.

தேசிய ஒருங்கிணைப்பு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சராக வாசுதேவ நாணயக்கார சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டார்.

அதனுடன், ஊடகம் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல சத்தியப்பிரமாணம் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக்கொண்டார்.

பதவிப்பிரமாணம் பதவிப்பிரமாணம்பதவிப்பிரமாணம்

பதவிப்பிரமாணம்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]