சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளவர்களுக்கான பொதுமன்னிப்புக் காலம் 10ம் திகதியுடன் நிறைவு

சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளவர்களுக்கான பொதுமன்னிப்புக் காலம் 10ம் திகதியுடன் நிறைவு. தென்கொரியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளவர்களுக்கான பொதுமன்னிப்புக் காலா அவகாசம் எதிரிவரும் 10ம் திகதியுடன் முடிவடைகிறது என வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இக்காலப்பகுதியில் தென்கொரியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளவர்கள் நாடுதிரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அம்மன்னிப்புக்காலம் ஜூலை 10ந் திகதி தொடக்கம் கொடுக்கப்பட்டது.

இக்காலப்பகுதியில் நாடுதிரும்புவர்கள் மீது சட்டநடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படமாட்டாது எனவும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]