கொழும்பில் கலை கட்டிய வெசாக் – Colombo Vesak celebrations 2017

கொழும்பில் கலை கட்டிய வெசாக் – Colombo Vesak celebrations வெசாக் தினம் (Vesak Celebration) என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த விடுமுறை, கௌதம புத்தரின் பிறப்பை குறிக்கிறது. கி.பி. 567 ல் நேபாளத்தில் பிறந்தவர், கவுதம புத்தர்  பிறந்தார் அவர் பழங்குடித் தலைவர் மகன்.

Vesak 2017
Vesak 2017