குடிசன மதிப்பீடு இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை

இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நாட்டில் வீடுகள் மற்றும் குடிசன மதிப்பீட்டை மேற்கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிசன மதிப்பீடு புள்ளிவிவர திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் அமர சத்ரசிங்க இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ளப்படும் குடிசன மதிப்பீட்டுக்கு மேலதிகமாக இது மேற்கொள்ளப்படும்

இதற்கமைய, மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வீடு மற்றும் குடிசன மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]