கிராம உத்தியோகத்தரிடம் தேசிய அடையாள அட்டைக்கான கட்டணத்தை செலுத்த முடியும்

கிராம உத்தியோகத்தரிடம் தேசிய அடையாள அட்டைக்கான கட்டணத்தை செலுத்த முடியும்

ஆட்பதிவுத் திணைக்களமானது அடையாள அட்டைக்களுக்கான கட்டணத்தை கிராம உத்தியோகத்தரிடம் செலுத்தமுடியும் என தெரிவித்துள்ளது.

அடையாள அட்டைக்கான கட்டணமான 100 ரூபாயை கிராம உத்தியோகத்தரிடம் செலுத்தமுடியும் என்ற ஆலோசனையை ஆட்பதிவுத் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் வியானி குணத்திலக தெரிவித்தார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]