காலி, கிந்தோட்டை பிரதேசத்தில் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

காலி, கிந்தோட்டை

காலி, கிந்தோட்டை பிரதேசத்தில் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

காலி, கிந்தோட்டை பிரதேசத்தில் சில பகுதிகளுக்கு மாலை 6.00 மணி முதல் நாளை காலை 6.00 மணிவரை ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]