யானைகளை கொலை செய்தால் ஆயுள் தண்டனை

காட்டு யானைகளை க் கொலை செய்தால், குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனையை விதிப்பதற்கு ஏதுவான வகையில் வனஜீவிராசிகள் கட்டளைச்சட்டத்தைத் திருத்தம் செய்வதற்கான யோசனைகளுக்கு, அமைச்சரவை அங்கிகாரமளித்துள்ளது.

நிலைபேறான அபிவிருத்தி மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா, சமர்ப்பித்த அமைச்சரவைப் பத்திரத்துக்கே அமைச்சரவை அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]