உயிரோடு இருக்கும் கழுதையை புலிகளுக்கு இரையாக்கிய காணொளி, இதயம் பலவீனமானவர்கள் பார்க்க வேண்டாம்