களுத்துறை மாவட்டத்தில் வெள்ளம் தொடர்கின்றது ( புகைப்பட இணைப்பு )

களுத்துறை மாவட்டத்தில்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]