களுத்துறை மாவட்டத்தில் எற்பட்டா வௌ்ளம் அனர்த்தம் மற்றும் நிலச்சரிவுளின் ( புகைப்பட இணைப்பு )

களுத்துறை களுத்துறை  

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]