கல்வி முன்னேற்றத்துக்கு உலக வங்கி நிதியுதவி

இலங்கையின் கல்வி முறையை வலுப்படுத்தி நவீனமயப்பபடுத்துவதற்காக உலக வங்கி 100 மில்லியன் டொலர்களை வழங்குவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கைக்கு நிதியுதவி வழங்குவதற்கு உலக வங்கியின் நிறைவேற்று இயக்குநர்கள் இன்றைய தினம் தீர்மானித்துள்ளனர்.

பொது கல்வி நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் ஊடாக இலங்கையில் பொருளாதார பலமிக்க தலைமுறையை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த நிதி உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]