கத்தாரின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும்?

சிறிய நாடான கத்தார் பெரும்பாலும் தனது தேவைக்கு இறக்குமதியாகும் உணவுப்பொருட்களையே சார்ந்துள்ளது.கத்தாரின் பொருளாதாரம்

இதில் கணிசமான அளவு உணவுப் பொருட்கள் சௌதி அரேபியா எல்லைக்கு அப்பால் இருந்து எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. இந்த எல்லை தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது.

அதே வேளையில், எண்ணெய் ஏற்றுமதியாளர்கள் குழுவான ஒபெக் அமைப்பில் கத்தாரும் உறுப்பினராக இருப்பதால், கத்தார் மற்றும் அண்டை நாடுளிடையே நிலவும் இந்த சர்ச்சை, உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தி எண்ணெய் விலையை ஏற்ற ஒபெக் அமைப்பு மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை வலுவிழக்கச் செய்யலாம்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]