கண்டி கலவர சொத்து சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க 4 அமைச்சுகள்

கண்டியில் ஏற்பட்ட அசாதாரண நிலை காரணமாக ஏற்பட்ட சொத்து சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க நான்கு அமைச்சுகளை ஈடுபடுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க வழங்கிய ஆலோசனைக்கு அமைய இந்த இழப்பீடு வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் புத்த சாசன, முஸ்லிம் விவகாரம், மீள்குடியேற்றம், அனர்த்த முகாமைத்துவம் ஆகிய அமைச்சுககள் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளன.

பௌத்த மற்றும் முஸ்லிம் வழிப்பாட்டு தலங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க புத்த சாசன, முஸ்லிம் விவகார அமைச்சுகள் நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளன.

அத்துடன், சாதாரண பொதுமக்களின் சொத்துகளுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க மீள்குடியேற்ற அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளது.

மேலும், பொதுவான சொத்து சேதங்களுக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் ஊடாக இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]