கணவன் கொடுமை படுத்தியதால் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதாக, வீடியோ பதிவு