கடந்த ஆண்டு இலங்கைக்கு அதிக கொடைகளை வழங்கிய அமெரிக்கா

2016ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு அதிகளவு கொடைகளை வழங்கிய நாடாக அமெரிக்காவும், அதிகளவு கடன்களை வழங்கிய நாடாக சீனாவும் இருப்பதாக அரசின் அதிகாரபூர்வ புள்ளிவிபரங்களில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

2016ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு அமெரிக்கா, 23.83 மில்லியன் டொலரை திருப்பிச் செலுத்தாத கொடையாக வழங்கியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டில் இலங்கைக்கு கிடைத்த கொடைகளில் 44 வீதமாகும்.
அதேவேளை, இலங்கைக்கு கடந்த ஆண்டு, 440.76 மில்லியன் டொலர் கடன்களை வழங்கி, அதிக கடனை வழங்கிய நாடாக சீனா விளங்குகிறது.

2016ஆம் ஆண்டு 1,586.2 மில்லியன் டொலரை வெளிநாட்டு அரசுகள் மற்றும் முகவர் அமைப்புகளிடம் இருந்து பல்வேறு திட்டங்களுக்கான கடனாக இலங்கை அரசு பெற்றுள்ளது.

உலக வங்கி 354.86 மில்லியன் டொலர் கடன்களையும், 9.28 மில்லியன் டொலர் கொடைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, 336.63 மில்லியன் டொலர் கடன்களை வழங்கியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு

ஜப்பான், 159.7 மில்லியன் டொலர் கடன்களையும், 7.01 மில்லியன் டொலர் கொடைகளையும் வழங்கியிருக்கிறது. ஜேர்மனி, 5.43 மில்லியன் டொலர் கடன்களையும், 3.98 மில்லியன் டொலர் கொடைகளையும் வழங்கியுள்ளது.

ஐ.நா முகவர் அமைப்புகளால், கடந்த ஆண்டு, 22.63 மில்லியன் டொலர் கடன்களும், 9.7 மில்லியன் டொலர் கொடைகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியா 44.7 மில்லியன் டொலர் கடன்களை வழங்கியுள்ளதாக நிதியமைச்சின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]