மனதை கொள்ளை கொள்ளும் ஐரோப்பிய விடுமுறை தளங்கள்

Naxos

Jersey

GOZO

Kefalonia

Mainland

Santorini

Capri

ஐரோப்பாவில்

Zakynthos

ஐரோப்பாவில்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]