‘ஏப்ரல் 1 முதல் கட்டாயம்’

“எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 1ஆம் திகதி முதல், தரப்படுத்தப்பட்ட தலைக்கவசங்களையே மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என, போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் சேவைகள் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டீ சில்வா தெரிவித்தார்.

இதற்கு உதவி வழங்குவதற்காக, நுகர்வோர் அதிகார சபையும் இலங்கை நியமங்கள் நிறுவனமும் முன்வந்துள்ளதாகவும், அவர் தெரிவித்தார்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடம்பெற்ற விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டு, அங்கவீனமுற்ற மக்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்கும் நிகழ்வு, அமைச்சில் இடம்பெற்ற போதே, அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.