எரிபொருள் நிலையங்களில் அதிகவிலைக்கு எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படுவதால் சாரதிகள் விசனம்

வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்ட எரிபொருள் விலையை மீண்டும் நேற்று முற்பகல் முதல் குறைப்பதற்கு இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் நடவடிக்கையெடுத்துள்ள போதும் லங்கா ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தினால் அதிகரிக்கப்பட்ட புதிய விலைக்கே எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையங்களில் பழைய விலைக்கே எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கும் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையங்களில் அதிக விலைக்கே எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]