என் வெற்றிக்கு பின்னால் வெரும் அவமானங்களே இருந்தது

விஜய் என்றாலே எல்லோருக்கும் பிடிக்கும். அதிலும் அவர் எங்காவது பொது விழாக்களில் அல்லது நிகழ்வுகளில் பேசும் போது அந்த நிகழ்வே கலை கட்டும்.

அதுபோல ஒரு நிகழ்வு தான் கீழ் காணும் வானொலி…