எதிர்வரும் வௌ்ளிக்கிழமை முதல் மீண்டும் ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் சலுகை இலங்கைக்கு

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வழங்கப்பட்ட, இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் சலுகை, இம் மாதம் 19ம் திகதி முதல் இலங்கைக்கு மீண்டும் வழங்கப்படவுள்ளது.

ஜி.எஸ்.பி பிளஸ்
இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுக்கான குழுவின் பிரதானி துன்-லாய் மார்கு

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் சலுகைக்கான இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுக்கான குழுவின் பிரதானி துன்-லாய் மார்கு சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]