எதிரணியின் 5 உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியில் அங்கம் வகிக்கும் பொது எதிரணியின் 5 உறுப்பினர்கள் சு.கவின் கொள்கைகளுக்கு முரணாக தொடர்ந்து செயற்பட்டு வருவதால் அவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நவடிக்கையெடுக்க கட்சியின் மத்திய குழு தீர்மானித்துள்ளது.

தேசிய அரசு அமையப்பெற்றதையடுத்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நாடாளுமன்றத்தில் பொது எதிரணியாக செயற்பட்டுவரும் 52 உறுப்பினர்களும் இன்னமும் சு.கவின் உறுப்புரிமையின் கீழே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக அங்கம் வகிக்கின்றனர்.

அண்மையகாலமாக இதில் ஐந்து உறுப்பினர்கள் சு.கவுக்கு எதிராக பாரிய பிரசாரங்களை முன்னெடுத்து வருவதாகவும், சு.கவின் கொள்கைப் பிரகடனத்தை மீறும் வகையில் பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துவருதாகவும் சுட்டிக்காட்டி அவர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையெடுக்க கட்சியின் மத்திய குழு தீர்மானித்துள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]