உலக கிண்ண தொடரில் விளையாடவுள்ள இலங்கை அணி வீரர்களின் பட்டியல் இதோ…

2019ற்கான உலக கிண்ண  கிரிக்கட் போட்டிகள் மே மாதம் 30ஆம் திகதி இங்கிலாந்தில் ஆரம்பமாகவுள்ளது.

உலக கிண்ண தொடரில் இலங்கை அணியில் பங்கேற்கவுள்ள வீரர்களின் பெயர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுத் கருணாரத்ன தலைமையின் கீழ்
அன்ஜலோ மெத்தீவ்ஸ்,
லஹிரு திரிமான,
குசல் மென்டிஸ்,
குசல் ஜனித் பெரேரா,
தனஞ்சய டி சில்வா,
திசர பெரேரா,
இசுறு உதான,
ஜீவன் மென்டிஸ்,
சுரங்க லக்மால்,
நுவன் பிரதீப்,
அவிஷ்க பெர்னாண்டோ,
மிலிந்த சிறிவர்தன,
ஜெப்ரி வென்டசே ஆகியோர்  உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் அன்ஜலோ பெரேரா, கசுன் ராஜித, வனிந்து ஹசரங்க, பானுக்க ராஜபக்ஷ் ஆகியோர் மேலதிக வீரர்களாக தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]