உலகையே மிரள வைக்கும் 10 வகை கொடிய பாம்புகள்

பாம்பு என்றால் படையே நடுங்கும் என்பார்கள். அனைவருக்குமே பாம்பு என்றால் பயம் தான். பாம்புகளி பாம்புகளிலே அதிகம் விஷம் கொண்டது நாகம் என தான் பலரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அதை விடவும் விஷம் கூடிய பாம்புகள் அதிகம் உள்ளன. உலகிலேயே அதி கூடிய விஷம் உள்ள 10 பாம்புகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்களாம்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]