உலகில் அசரவைக்கும் கலக்கல் நட்சத்திர உணவகங்கள்…

Villa Remvi, Aegean Sea

 The Grotto at the Rayavadee Resort, Thailand

Grotta Palazzese, Italy

Soneva Kiri, Thailand

Trinity Place, New York City

Underwater Restaurants, Maldives

Dinner In The Sky, Brussels, Belgium

 Chillout Ice Lounge, Dubai

Hotel Casa Palopó, Guatemala

Fangweng Restaurant, China

Berggasthaus Aescher, Switzerland

Snow Castle Restaurant, Finland

Marton Theme Restaurant, Taiwan

Ninja New York, New York

Le Panoramic, Mont Blanc

Vertigo, Bangkok

58 Eiffel Tower, Paris, France

The Rock, Tanzania

Waterfalls Restaurant, Philippines

The White Rabbit, Moscow

உலகில் அசரவைக்கும்

Yellow Treehouse Cafe, New Zealand

உலகில் அசரவைக்கும்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]