உங்களுடைய மூக்கைவைத்து நீங்க எப்படிபட்டவர்கள் என அறியலாம்- உங்களுக்கு எப்படி?

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவேறு முக உடல் அமைப்புகள் இருக்கும் அவை ஒவ்வொன்றும் குணங்களை அறிய உதவும்.

வித்தியாசமான வடிவங்கள்
மூக்கின் வடிவத்தை நாசி எலும்புகள் கீழ் பக்கவாட்டு குருத்தெலும்புகள் மற்றும் மேல்பக்கவாட்டு குருத்தெலும்புகள் தான் தீர்மானிக்கிறது. இந்த மூன்று பகுதிகளின் ஏதேனும் கலவை வேறுபாடுகளினால் தனித்துவமான மூக்கின் வடிவம் உருவாக்கும். பொதுவாக இனத்தின் அடிப்படையிலும் மூக்கின் வடிவம் அமையும்.

பெரிய மூக்குபெரிய மூக்குகள் என்றால் மூக்கு குட்டையான அல்லது நீண்ட பரப்பை கொண்டிருக்கும். பெரிய நாசித்துளைகளுடன் பெரிய நுனிகளை கொண்டிருக்கும். மூக்கு பெரிதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அதிக வலிமை செயல்திறன் தலைமைக் குணம் திமிர் மற்றும் தனிப்பட்டு வேலைசெய்யும் குணம் ஆகியவை இருக்கும். பெரிய மூக்கை கொண்டவர்களுக்கு கட்டளையிட்டால் அல்லது யாரேனும் அடக்கினால் பிடிக்காது.

தாங்களே முதலாளியாக இருக்க விரும்புவார்கள்.பெரிய செயல்களில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளிக்க விரும்புவார்கள் ஆனால் சிறிய வேளைகளில் சிறிய அளவே அக்கறை காட்டுவார்கள்.

சிறிய மூக்குநீளத்திலும் அகலத்திலும் சிறியதாக இருக்கும். கற்பனைகள் மற்றும் சிறந்த தனக்கென தனியான இயல்புகளைப் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். குழு செயற்காடுகளில்அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். சில நேரங்களில் அவர்கள் பொறுமை இழந்து, எரிச்சல் அடைவார்கள் இதன் கோப வெளிப்பாடு உச்சத்திற்கு செல்லலாம்.

ஆனால், அவர்கள் மற்றவர்களைப் பற்றி சிந்திக்கக் கூடியவர்கள் எனவே மற்றவர்களின் நன்மைக்காக உதவுவார்கள். வேலைகளை சந்தோஷமாக செய்வார்கள். திரும்பத் திரும்ப செய்யக்கூடிய வேலைகளை அலுப்புத் தட்டாமல் செய்யவும், கடினமாக உழைக்கவும், செய்வார்கள். செய்யும் வேலையை அவர்கள் விரும்பி செய்பவர்களாகவும் இருப்பார்.

நீண்ட மூக்கு
உங்கள் மூக்கு நீளமாக இருந்தால் வியாபாரம் சிறப்பாக அமையும்இ பொதுவான நோக்கு இலட்சியத்தைப் பற்றிய சிறந்த உணர்வுபோன்ற குணங்களை கொண்டிருப்பார்கள். உங்கள் தலைமைக்கு அனைவரும் நேர்மறையான வகையில் ஒத்துழைப்பார்கள். உங்களது பெரிய பலத்தில் தான் உங்களது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளே அடங்கியிருக்கும்.

குட்டையான மூக்கு
இவர்கள் விசுவாசத்துடனும் அக்கறையுடனும் இருப்பார்கள். ஆனால் இயக்கம் மற்றும் இலட்சியத்தில் சற்று பின்தள்ளியே இருப்பார்கள். போட்டியான நிலைகளில் இவர்களுக்கு வலிமை இருக்காது. கடுமையான திமிர் மற்றும் நெயலைக் கொண்டவர்கள் ஆனால் இவர்கள் எச்சரிக்கையாகவும், கவனமாகவும் இருப்பார்கள். குழந்தை போன்ற அன்பான குணமுடையவர் ஆனால் எதையும் இலகுவில் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள்.

நேரான மூக்கு
இதனை கிரேக்க மூக்கு என்றும் அழைப்பார்கள். இவர்களுக்கு நாசித்துளைகள் சிறியதாக இருக்கும். மேலும், ஈர்க்கத்தக்க வகையிலும் இருக்கும். நேரான மூக்கை கொண்டவர்கள் மிகுந்த புத்திசாலியாகவும், உதவும் குணத்துடனும் இருப்பார்கள். வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு தொடர்புடைய சீரான கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருப்பார்கள்.

மேல் பக்கம் திரும்பிய மூக்கு
நீண்ட வளைந்த நுனி சற்று மேல்நோக்கி உச்சத்தில் குழிவான சாய்வை கொண்ட மூக்கை கொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும், முழுமையான குணமுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்கள் அன்பான, ஆதரவு அளிக்கின்ற மற்றும் உற்சாகமளிக்கும் வகையில் இருப்பார்கள்.

கொக்கி போன்ற மூக்கு
இவ்வகையான மூக்கை கொண்டவர் பெரிய மூக்கை கொண்டவரின் குணத்துடன் ஒத்துப்போவார். பெருமைப்படல் சற்று இருக்கும். பருந்து போன்ற மூக்கை கொண்டவர்கள் எப்போதும் தங்கள் சொந்த பாதையை பின்பற்றுவார்கள். பல பேர் பின்பற்றும் பாதையை அவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள்.

ரோமானிய மூக்குரோமானிய மூக்கை கொண்டவர்கள் பலசாலியாகவும் லட்சியவாதிகளாகவும் இருப்பார்கள். இவர்கள் பெரிய தலைவர்களாகவும் சிறந்த ஆளுமையையும் கொண்டிருப்பார்கள். முடிவுகள் எடுப்பதில் அவர்கள் அவசரப்பட மாட்டார்கள். மற்றும் அனைத்து விடயங்களையும் சிறப்பான முறையில் செய்வார்கள்.

அலை வடிவ மூக்கு
மூக்கின் நுனியில் அலை போன்ற வடிவம் இருப்பதால் கவரக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல் நுனி பெரிதாக காணப்படும். இவர்கள் சந்தோஷம் மற்றும் அனுபவிப்பதையும் விரும்பும் குணமுடையவர்கள்.

நூபியன் மூக்கு
நீண்ட வடிவிலான மூக்கின் அடிப்பகுதி மிகவும் பெரிதாக இருக்கும். இவ்வகையான மூக்கை கொண்டவர்களுக்கு ஒரு உதாரணம் பராக் ஒபாமா. இவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு எப்போதுமே புதிய வழியிலான தீர்வுகளை பார்ப்பார்கள். இவர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடனும் திறந்த மனத்துடனும் இருப்பார்கள். ஈர்ப்பு திறன், மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியாக கட்டுப்படுத்தக் கூடிய குணங்களை கொண்டிருப்பார்கள்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]