இவர் எல்லாம் நாசால இருக்க வேண்டியவர் – என்ன அறிவு? நீங்களே பாருங்கள்!

ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்பவர்களை பார்த்திருக்கிறோம். ஆனாலும் சாப்பிடும் போது வேறு வேலை செய்வது இல்லை.

ஆனால் இவர் மடிக்கணினியில் வேலை பார்த்துக் கொண்டே தான் இருந்த இடத்தில் இருந்தே சாப்பிடுகிறார். சாப்பாடு மட்டுமின்றி, குடிப்பதற்கு பானம், இறுதியில் வாய் துடைப்பதற்கு டவல் எல்லாமே இருந்த இடத்திற்கே வருகிறது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]