இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி வீழ்ச்சி

இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி வீழ்ச்சி

இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதியானது தொடர்ந்து வீழ்ச்சியிலே இருந்து வருகிறது. தற்சமயம் மத்தியவங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கான இலங்கை ரூபாயின் விற்பனை விலையானது 164.37 ரூபாவாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]