இலங்கை மின்சார சபை புதிதாக வெளியிட்டுள்ள மின்வெட்டு அட்டவணை உள்ளே..

இலங்கை மின்சார சபை புதிதாக வெளியிட்டுள்ள மின்வெட்டு அட்டவணை உள்ளே..

மேலதிக முழுமையான தகவல்களுக்கு லிங்கை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்...

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]