இலங்கைத் தேயிலை உற்பத்தி பாரியளவில் வளர்ச்சி

இலங்கைத் தேயிலை உற்பத்தி பாரியளவில் வளர்ச்சி

2017ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் தேயிலை உற்பத்தி பாரியளவில் வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

தேயிலை உற்பத்தி கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில், சராசரியாக 6.7 மில்லியன் கிலோகிராம் அதிகரித்துள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்கள செய்திகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் ஒக்டோபர் மாதம் வரை 258.3 மில்லியன் கிலோகிராம் தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

உயர்மட்ட மற்றும் நடுத்தர தேயிலை உற்பத்தியின் வளர்ச்சிப் போக்கு அதிகமாக காணப்படுவதால், இதன் வருமானமும் அதிகரித்திருப்பதாக தரவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]