இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள் சுடப்படவில்லை – நாமல் ராஜபக்க்ஷ

இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள்   சுடப்படவில்லை – நாமல் ராஜபக்க்ஷ