இலங்கையில் இனி பொலித்தீன் இல்லை!!!!

உணவு பொதியிட பயன்படும் பொலித்தீன், ரெஜிபோம் உள்ளிட்ட மெல்லிய பொலிதீன் பாவனைத் தடைக்கு அமைச்சரவை இன்று அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகசந்திப்பிலேயே இது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அமைச்சரவை பத்திரமானது மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையினால் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், இதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதன்படி, தேசிய, சமயம், சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் அரசியல் போன்ற அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பொலித்தின் பயன்பாடுகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]