இலங்கையர் மீதான கடன்சுமை 45 ஆயிரம் ரூபாயால் உயர்வு

இலங்கையர்கள் ஒவ்வொர் மீதான கடன்சுமை ஒரே ஆண்டில் 45 ஆயிரம் ரூபாய் அதிகரித்துள்ளதாக கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2016ஆம் ஆண்டு இறுதியில் இலங்கையர்களின் கடன்சுமை தலா 417,913 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இது, 2015ஆம் ஆண்டில், 373,462 ரூபாயாக இருந்தது. ஒரே ஆண்டில், இந்த தலா கடன்சுமை, 44,451 ரூபாயால் (12 வீதம்) அதிகரித்துள்ளது.

2005ஆம் ஆண்டில், இலங்கையர்கள் ஒவ்வொருவரினதும் தலா கடன் சுமை 108,908 ரூபாயாகவே இருந்தது. 10 ஆண்டுகளில் அது மூன்று மடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]