இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் கிரிபத்கலா கிராமத்தில் ஏற்ப்பட்ட நிலச்சரிவு ( புகைப்பட இணைப்பு )

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]