இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றம்

எரிபொருள் விலையை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை அதிகரிக்க அல்லது குறைப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்ட எரிபொருள் விலைச்சூத்திரத்துக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

இதனை நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]