இன்று நள்ளிரவு முதல் பஸ் கட்டணங்கள் அதிரடி குறைப்பு- முழுவிவபரம் உள்ளே

பஸ் கட்டணங்கள் இன்று நள்ளிரவு முதல் 2 வீதத்தினால் குறைக்கப்படவுள்ளது.
இது தொடர்பான விபரங்கள் கீழ் வருமாறு.

இன்று நள்ளிரவு இன்று நள்ளிரவு

ebsite – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]