இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தென்படுதா? அப்போ நீங்க மரணத்தை நோக்கி போறீங்கனு அர்த்தம்!!

ஒருவரின் உடலில் நிறம் வெளிர் மஞ்சள், வெள்ளை அல்லது லேசான சிவப்பு நிறமாக மாற ஆரம்பித்தால், அவர் இன்னும் 6 மாதங்களில் இறந்து விடுவார் என்று அர்த்தம்.

தண்ணீரில் அல்லது கண்ணாடியில் ஒருவரின் பிம்பத்தை சரியாக பார்க்க முடியாமல் போனால் அவர்கள் சில மாதங்கள் மட்டுமே உயிருடன் இருப்பார் என்று அர்த்தம்.

பார்க்கும் அனைத்தும் கருமையாக தெரிய ஆரம்பித்தால், அவர்கள் விரைவில் மரணத்தை சந்திக்கப் போகிறார் என்று அர்த்தம்.

இடது கை மட்டும் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக துடித்தால் அல்லது நடுக்கம் ஏற்பட்டால், அவர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இறந்து விடுவார் என்று அர்த்தம்.

ஒருவரின் முக்கியமான உறுப்புகள் இறுகி கல் போன்று மாறினால், அவர்கள் விரைவில் மரணத்தை சந்திப்பார் என்று அர்த்தம்.

நிலவு, சூரியன் மறறும் நெருப்பு போன்றவற்றின் ஒளியினை யாரால் பார்க்க முடியவில்லையோ அவர்கள் சில மாதத்தில் இறந்து விடுவார் என்று அர்த்தம்.

நாக்கு வீக்கம் அடைந்து, ஈறுகளில் சீழ் கட்ட ஆரம்பிதால், அவர்கள் விரைவில் மரணத்தை சந்திக்க போகிறார் என்று அர்த்தம்.

வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை காண முடியாமல் போனால், அவர்கள் 6 மாதத்தில் இறக்கப் போகிறார் என்று அர்த்தம்.

சூரியன், நிலா மற்றும் வானத்தை பார்க்கும் போது, அவை சிவப்பாக தெரிந்தால், அவர்கள் விரைவில் மரணத்தை சந்திப்பார் என்று அர்த்தம்.

கனவில் ஆந்தை, வெற்றிடம் அல்லது ஒரு கிராமம் அழிவது போன்று தோன்றினால், அவர் மரணத்தை நெருங்குகிறார் என்று அர்த்தம்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]