இணையத்தை கலக்கும் பெரிசியன் மொடல்

மஹல்கா ஜபரி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் வசிக்கும் ஒரு பெர்சியன் மொடல் அழகி.

இவரை பல இலட்சமானவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களின் வாயிலாக பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

மேலும், மஹல்கா ஜபரியின் இயைத்தை கலக்கும்சில புகைப்படங்கள்…

இணையத்தை கலக்கும் பெரிசியன் மொடல்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]