இணையத்தில் பட்டைய கிளப்பும் ஐரா திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள் உள்ளே

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]